Project

Overdekte parkeerplaatsen met zonnecollectoren in Heerenveen

 

20193340 – Kom je op maandagochtend op de bouwplaats na een weekend met regen en zou je om half tien 16 m3 beton storten, moet je pompen of verzuipen. Maar samen met Freddy en Bas lukte het toch om dit om half twaalf te doen. De dag erna stond alles weer vol water. Deze week nieuwe putten en riolering aanleggen.